Bwyd, Tir a Phobl

Mae cynaliadwyedd yn ei holl agweddau, amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn brif flaenoriaethau ar gyfer llunwyr polisi, diwydiannau a dinasyddion byd-eang. Mae'n air a glywn yn aml, mewn llawer o gyd-destunau gwahanol. Ond beth mae'n ei olygu, yn seiliedig ar ba feini prawf? Pan fydd pobl yn siarad am gynaliadwyedd, maent yn cyfeirio ar unwaith at allyriadau nwyon tŷ gwydr y diwydiant. Mae cynaliadwyedd yn llawer mwy na hynny.

Dylai cynaliadwyedd amaethyddol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, fod yn gysylltiedig â chynaliadwyedd economaidd hefyd. Os nad yw busnes fferm yn gynaliadwy, nid yw'n broffidiol. Mae angen iddo fod yn broffidiol os yw'n mynd i fod yn gynaliadwy. Mae yna hefyd bwysigrwydd diwylliannol amaethyddiaeth - yr iaith, y cymunedau. Mae unrhyw gymuned wledig yn ffynnu pan mae yna sector cig coch ac amaethyddol llewyrchus. Mae yna berygl, os ydym yn canolbwyntio ar un elfen yn unig, y bydd yna ganlyniadau annisgwyl.

Un o'r heriau ar gyfer y sector llaeth a chig coch yw nad yw llunwyr polisi a’r cwsmeriaid yn aml yn gweld y da sy'n cael ei wneud i'r amgylchedd a chynaliadwyedd, oherwydd eu bod wedi'u hamgylchynu gan y cyfryngau yn taflu camsyniadau.

Felly mae ymgyrch UAC ‘Bwyd, tir a phobl - Cynaliadwyedd i Gymru’ yn canolbwyntio ar amryw o faterion cynaliadwyedd ac yn tynnu sylw at y gwaith cadarnhaol y mae ffermwyr yng Nghymru yn ei wneud i fynd i’r afael â nodau datblygu cynaliadwyedd. Yn y cyfnod yn arwain tuag at COP26, nawr yw'r amser i barhau i dynnu sylw at y nifer o wahanol bethau cadarnhaol y mae ffermio yn eu gwneud i fod yn gynaliadwy, cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image