UAC yn ymuno â'r genedl wrth longyfarch Cymru am sicrhau eu lle yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 64 mlynedd

Pan fyddwch chi’n gofyn i Gymro sydd wedi gadael Cymru esbonio beth maent yn ei golli am Gymru, yn ddieithriad, byddan nhw’n sôn am y ‘hiraeth’.

Roedd y teimlad o hiraeth a’r dyhead am rywbeth a oedd wedi bod ar goll ers 1958, yn cael ei deimlo i’r byw gan genedl o Gymry-y Wal Goch-yng Nghaerdydd, ledled Cymru a gan y rhai o bedwar ban y byd, ar nos Sul braf wythnos diwethaf.

Wedi’u dwyn ynghyd gan obaith, a ffydd yn y garfan orau a welwyd gan Gymru ers degawdau, a’r ymdeimlad o gyfeillgarwch a rhyddid ar ôl cyfyngiadau’r cyfnodau clo dros y ddwy flynedd ddiwethaf, roedd dros 30,000 o gefnogwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn chwifio’i baneri a chân yn eu calonnau.

UAC Sir Fôn yn paratoi brecwast fferm blasus ac yn codi swm sylweddol ar gyfer Sefydliad y DPJ

Mi fu llond lle o bobol yn mwynhau platiad da o frecwast fferm ar Ynys Môn fore dydd Llun dwethaf ar ôl cyfnod clo hir ac unig.

Wrth sôn am y digwyddiad blynyddol, meddai Alaw Jones, Swyddog Gweithredol Sirol Ynys Môn:

"Roedd hi wir yn bleser cael pawb at ei gilydd unwaith eto ac ar ôl cyfnod mor hir-roedd llawer o waith dal i fyny! Mae'n amlwg bod cyfnod hynod heriol ac ansicr o flaen y diwydiant ac roedd yn braf gallu sgwrsio a rhannu pryderon."

UAC yn galw am well reolaeth ar gŵn wedi llu o ymosodiadau difrodus ar dda byw yn ddiweddar

PC Dewi EvansMae UAC wedi ymuno gyda Heddlu Gogledd Cymru er mwyn atgoffa aelodau o’r cyhoedd i gadw eu cŵn ar dennyn yn dilyn llu o ymosodiadau angheuol diweddar ar ddefaid Wil Williams,  ffarmwr o Aberdaron. 

Wrth siarad gyda’r Undeb yn ddiweddar, meddai PC Dewi Rhys Evans o Dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru:

“Mae’n rwystredig gweld cynifer o ddigwyddiadau o boeni defaid yn ddiweddar.  Unwaith eto mae’n ofyn arnom i ymledaenu neges syml: cadwch eich cŵn ar dennyn ac o dan reolaeth.  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Prifysgol John Moores, Lerpwl, ar astudiaeth sy’n gobeithio adnabod y dulliau gorau o gasglu DNA ci o anafiadau’r anifeiliaid.”