Image

Ymgynghoriadau dan ystyriaeth

Mae ein tîm polisi yn gweithio'n galed i gael mewnbwn gan ein haelodau, eu crynhoi a’i gyflwyno i’r lefelau gwleidyddol uchaf. Mae ein strwythur democrataidd yn golygu ein bod yn casglu adborth ar draws pob sir, sy’n cwmpasu Cymru gyfan. Edrychwch ar yr ymgynghoriadau diweddaraf sydd dan ystyriaeth a’r archif isod. Gall aelodau sydd wedi mewngofnodi ddarllen ymateb FUW.