Image
Beth yw UAC (FUW)?
UAC yw’r fersiwn gryno o Undeb Amaethwyr Cymru. Corff aelodaeth yw'r FUW, sy'n cynrychioli ffermwyr Cymru yn unig.  Yn aml, cyfeirir at UAC fel FUW.