Categorïau Aelodaeth

Image

Aelodaeth amaethyddol llawn

Ar gyfer ffermwyr, perchnogion tir, tyddynwyr ac amaethwyr. Mae’r aelodaeth yma yn rhoi mynediad llawn i’r holl wasanaethau, gostyngiadau, canllawiau a chyngor sydd ar gael. Ymweld â’r dudalen aelodaeth i weld y dewis helaeth o wasanaethau.

Mae’r gyfradd aelodaeth yn dibynnu ar sawl erw yw’r fferm. Ffoniwch eich swyddfa leol heddiw i gael rhagor o wybodaeth!

Image

FUW Academi

Mae ein categori aelodaeth FUW Academi yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy'n ymwneud â phob agwedd o ddiwydiant gwledig. Trwy ddod yn aelod Academi FUW byddwch yn cael gwybod am y newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd amaethyddol diweddaraf yng Nghymru. Dyma'r cam nesaf perffaith i aelodau sy'n gadael oedran cystadleuol y CFfl.

Fel aelod FUW Academi byddwch chi’n cael:
 • Hyfforddiant a phrawf trelar B + E am bris gostyngol
 • Het beanie
 • Papur newydd Y Tir yn y post bob mis
 • Eich gwahodd i amrywiaeth o ymweliadau fferm, profiadau a digwyddiadau.

Byddwn hefyd yn anfon Bwletin Amaethyddol rheolaidd atoch gyda'r cyfleoedd diweddaraf yn amaethyddiaeth megis grantiau, cynlluniau hyfforddi a phartneriaethau a byddwch hefyd yn gallu manteisio ar holl ostyngiadau aelodau FUW!

Ymunwch â Academi FUW am ddim ond £4.50 y mis!
Image

Aelod cefn gwlad

Mae’r aelodaeth yma ar gyfer unigolion sy’n mwynhau ac yn gwerthfawrogi cefn gwlad. Efallai bod gennych dyddyn, a dim ond eisiau derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau allai effeithio arnoch chi, yn hytrach na angen gwasanaethau aelodaeth amaethyddol lawn. Mae’r aelodaeth yma’n cynnwys:

 • gwahoddiad i leisio’ch barn ar bolisïau a datblygiadau diweddar yng nghyfarfodydd cangen leol;
 • derbyn y papur newydd misol 'Y Tir';
 • manylion mewngofnodi i’r wefan gyda’r polisïau diweddaraf a’r newyddion sy’n berthnasol i aelodau cefn gwlad *(Yn dod yn fuan)*;
 • cylchlythyron rheolaidd oddi wrth eich swyddfa leol gyda’r newyddion a’r datblygiadau diweddaraf;
 • gwahoddiadau arbennig i ddigwyddiadau UAC yn y Sioe Frenhinol a digwyddiadau arbenigol yn lleol i chi.
Dim ond £65 y flwyddyn yw’r pecyn yma.
Image

Ffermwr am oes

Rydym yn falch iawn o hanes ein hundeb. Mae’r ffordd cafodd yr Undeb ei ffurfio dros 60 mlynedd yn nôl wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei wneud heddiw.
 
Y ffermwyr fu’n herio'r diffyg llais i ffermwyr Cymru a'r rhai sydd wedi ymuno ers hynny ac sy’n cefnogi’r Undeb yw'r rheswm pam yr ydym yn parhau’n gadarn ar ran amaethwyr Cymru. Mae hyn yn aelodaeth arbennig i goffau’r hanes a’r bobl sydd wedi sefydlu a diogelu dyfodol a llais cryf ar gyfer ffermwyr Cymru. Efallai eich bod wedi bod yn aelod yn y gorffennol neu wedi ymddeol o waith dyddiol y fferm ond yn dal yn awyddus i gefnogi'r Undeb. Neu, efallai eich bod chi eisiau cefnogi a datblygu’r modd ni’n siarad ar ran aelodau.

Mae’r aelodaeth yma’n cynnwys:
 • copi o’r papur newydd amaethyddol ‘Y Tir’ bob mis.
 • Byddwch hefyd yn medru gweld cyngor ac arweiniad arbenigol ar-lein ar olyniaeth, profiant a materion yn ymwneud ac etifeddiaeth.
 • Byddwch yn derbyn gwahoddiad i dderbyniad caws a gwin ar gyfer aelodau yn unig gyda’r Llywydd, cyn llywyddion, aelodau am oes ac aelodau arall o’r bwrdd ar Faes y Sioe Frenhinol.
Dim ond £100 y flwyddyn yw’r pecyn yma.