Image

Amdanon Ni

Ni yw'r unig undeb amaethyddol sy'n cynrychioli ffermwyr Cymru yn gyfan gwbl, ac yn cael ei chydnabod gan Lywodraeth y DU i wneud hynny ers 1978.

Fel rhan o’n pecyn aelodaeth rydym yn cynnig- cyngor arbenigol, gostyngiadau a chynigion i'n haelodau, cyngor ar y datblygiadau polisi diweddaraf, darparu rhwydwaith o swyddfeydd lleol, lobïo llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, a rhoi llais i ffermwyr Cymru.

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda'n ffermwyr. Ymunwch heddiw

Diddordeb mewn ymuno?

Byddwn yn anfon manylion eich aelodaeth atoch yn ogystal â manylion cyswllt eich swyddfa sirol lleol.
  
Rhowch eich manylion isod:
"Ni yw’r unig Undeb amaethyddol yng Nghymru sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth swyddogol gan Lywodraeth y DU i “siarad ar ran ffermwyr Cymru” a dyna’n union beth rydym yn ei wneud".
Image

Ymunwch â FUW

Darganfyddwch mwy am ymuno â FUW

Swyddfeydd

Dewch o hyd i'ch swyddfa leol

Newyddion diweddaraf

News from the FUW

Ymgyrchoedd

Gwybodaeth am ein ymgyrchoedd diweddaraf

Polisïau

Darganfyddwch mwy am ein polisïau

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn i ni