Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Medi 2021

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Grant Busnes i Ffermydd

Bydd cyfnod newydd ar gyfer datgan diddordeb ar gyfer Grant Busnes i Ffermydd yn agor ar 1 Medi 2021 gyda chyllideb o £2 filiwn o'r cronfeydd Cynllun Datblygu Gwledig sy'n weddill.

Bydd ffermwyr yn gallu derbyn cefnogaeth i fuddsoddi mewn technoleg ac offer newydd i wella perfformiad y fferm.
 
Gofynnir i ymgeiswyr sicrhau bod yr eitemau ar gael o hyd i’w prynu o fewn 120 diwrnod os cynigir contract. Os nad ydynt, dylid cysylltu ag RPW i drafod y mater cyn derbyn y contract.

Bydd angen prynu’r holl eitemau erbyn diwedd Mawrth 2022.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://llyw.cymru/grant-busnes-i-ffermydd
1 Hydref 2021

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 
Rhaglen TGCh Cyswllt Ffermio Mae Cyswllt Ffermio nawr yn cynnig cyrsiau hyfforddiant TGCh i ddechreuwyr a dysgwyr canolradd.

Mae sesiynau un i un a gweithdai ar-lein ar gael hefyd ar integreiddio technoleg TGCh i’ch busnes fferm.

I archebu, cysylltwch â Lantra ar 01982 552646 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yma.
 


Ffenestr Cais am Hyfforddiant Cyswllt Ffermio

Bydd ffenestr nesaf gwneud cais am hyfforddiant Cyswllt Ffermio’n agor ar 6ed Medi ac yn cau ar 29ain Hydref 2021.

Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’i ariannu, neu sydd angen diweddaru eu manylion cyfrif, gysylltu â Cyswllt Ffermio cyn 17:00 ar 25ain Hydref 2021.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan ar wefan Cyswllt Ffermio: https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy

29ain Hydref 2021

Argraffu