Ceisiadau Academi Amaeth Cyswllt Ffermio ar agor

Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio 2021 ar agor ar gyfer ceisiadau erbyn hyn a bydd yn cau ar 30ain Mehefin.

Nod yr Academi Amaeth yw cefnogi ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru, drwy ei rhaglen Busnes ac Arloesedd a Rhaglen yr Ifanc.

Mae’r rhaglen Busnes ac Arloesedd ar gyfer y rhai hynny sy’n angerddol am ffermio, am Gymru, ac am eu dyfodol. Mae Rhaglen yr Ifanc yn cael ei darparu mewn cydweithrediad â Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, i rai rhwng 16 ac 19 oed sydd am gael gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant bwyd ac amaeth.

Am fanylion llawn, dyddiadau calendr a ffurflenni cais, ewch i wefan Cyswllt Ffermio: https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/busnes/sgiliau-hyfforddiant/academi-amaeth 


Argraffu