Adnoddau NADIS ar gael drwy wefan UAC

Atgoffir aelodau UAC bod adnoddau’r Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Glefydau Anifeiliaid (NADIS) ar gael yn adran aelodau gwefan UAC.

Bob mis, llwythir gweminarau newydd ar iechyd anifeiliaid, asesiadau risg a bwletinau defaid a gwartheg, er mwyn i aelodau UAC gael mynediad hwylus atynt yma: https://www.fuw.org.uk/en/members/nadis

Ar gyfer Awst:
Gweminar – Maeth y ddafad cyn cael hwrdd hyd at feichiogrwydd cynnar
Asesiad Risg – Llyngyr yr afu/iau mewn defaid
Bwletin Defaid – Diffygion elfennau hybrin
Bwletin Gwartheg - Erthylu


Argraffu