FCN yn chwilio am wirfoddolwyr newydd ledled Cymru

Mae Rhwydwaith Cymunedau Fferm (FCN) Cymru’n chwilio am wirfoddolwyr newydd ar draws Powys, Ceredigion, Sir Fynwy, Sir Benfro a Gogledd Cymru, i ateb y galw cynyddol am gymorth ar gyfer cymunedau ffermio yn ystod cyfnodau ansicr.

Mae gan FCN linell gymorth gyfrinachol, sef 03000 111 999, sydd ar agor o 7am hyd 11pm 365 diwrnod y flwyddyn, a’r llynedd mi lansiodd y rhwydwaith ei blatfformau FarmWell Wales a FarmWell Cymru newydd, sy’n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol ar bynciau megis olyniaeth ar gyfer ffermwyr yng Nghymru.

Yn ddiweddar hefyd maent wedi lansio’u modiwlau hyfforddiant Rural+ mewn cydweithrediad â Sefydliad DPJ a Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc, i helpu’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr i reoli’u hiechyd meddwl eu hunain, yn ogystal â chynorthwyo eraill o fewn y sector ffermio.

Bob blwyddyn mae FCN yn helpu tua 6,000 o bobl.

Os hoffech chi wybod mwy am wirfoddoli gydag FCN, ewch i’w gwefan yma: https://fcn.org.uk/gwirfoddoli-gyda-fcn/?lang=cy


Argraffu