Arolwg o wahanol arferion pori ar gyfer defaid a gwartheg

Mae ADAS, ar ran Defra, yn cynnal arolwg byr o’r gwahanol arferion pori a fabwysiadir gan ffermwyr defaid a gwartheg ledled y DU.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn helpu i bennu nodweddion systemau pori gwahanol, a deall y pethau sy’n rhwystro neu’n caniatáu mabwysiadu technegau newydd, megis pori mewn cylchdro neu bori padogau.

Am bob arolwg a gwblheir, bydd ADAS yn cyfrannu £2 i’r Sefydliad Amaethyddol Llesiannol Brenhinol (RABI), hyd at uchafswm o £500.

Ceir mwy o wybodaeth a’r arolwg yma: https://adas-survey.onlinesurveys.ac.uk/cattle-and-sheep-grazing-practices-survey-final


Argraffu