System Rhybudd Cymunedol ar-lein Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio system rhybudd cymunedol newydd sy’n caniatáu i gymunedau Gogledd Cymru gael y newyddion plismona lleol diweddaraf.

Mae’r system wedi’i hariannu fel rhan o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref, ac mae’n cael ei defnyddio gan heddluoedd eraill yn y DU ar hyn o bryd, gyda chanlyniadau positif.

Y nod yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gymunedau am y ffordd mae’r heddlu’n delio â materion penodol, a gwneud i bobl deimlo’n fwy diogel yn eu hardaloedd.

Gall unigolion dderbyn y newyddion diweddaraf, rhybuddion, digwyddiadau ymgysylltu a gweithgareddau plismona cyffredinol drwy ebost, neges destun neu neges llais, heb yr angen am gysylltiad rhyngrwyd. Mae hefyd yn gweithredu fel platfform arall i gymunedau wneud sylwadau neu fynegi pryderon i’r heddlu.

I gael mwy o wybodaeth ac y gofrestru am ddim, ewch i: https://www.rhybuddcymunedolgogleddcymru.co.uk/


Argraffu