#Farm24 yn dychwelyd fel ffenest siop i ffermio ym Mhrydain

Mae ymgyrch #Farm24 y Farmers Guardian, a noddir gan Morrisons, yn ei ôl yn 2021 i roi cyfle i ffermwyr a’r cyhoedd i ddathlu ffermio ym Mhrydain, a thynnu sylw at y ffordd mae ffermio’n gwasanaethu’r genedl.

Yn 2020, cyrhaeddodd #Farm24 dros 26 miliwn o bobl. Eleni, y nod yw cyrraedd hyd yn oed mwy o bobl drwy Instagram, Twitter, Facebook a TikTok, o 5am ar 5ed Awst i 5am ar 6ed Awst.

I gymryd rhan yn #Farm24, dilynwch y camau isod:

Cam 1: Lawrlwythwch a phrintiwch eich hoff gerdyn addewid

Cerdyn Addewid 1
Cerdyn Addewid 2
Cerdyn Addewid 3

Cam 2: Tynnwch lun, fideo, neu hyd yn oed TikTok gydag ef – byddwch mor greadigol ag y mynnwch! Gallech wneud eich addewid gyda’ch hoff fwyd Prydeinig neu eich hoff anifail fferm!

Cam 3: Rhannwch ef ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #Farm24

Cam 4: Tagiwch y Farmers Guardian - @FarmersGuardian ac @Morrisons

Cam 5: Enwebwch ffrindiau a theulu a’u cael nhw i gymryd rhan hefyd.


Argraffu