Offeryn gwella ansawdd aer rhyngweithiol Cyswllt Ffermio’n fyw erbyn hyn

Yn ddiweddar, lansiodd Cyswllt Ffermio ei offeryn ansawdd gwella aer rhyngweithiol ar-lein yma: https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/improving-air-quality. Mae’r offeryn yn rhoi cyngor ar y camau y gall fferm nodweddiadol yng Nghymru eu cymryd i wella ansawdd aer a sicrhau’r buddiannau dilynol i’r busnes:

Mae’r offeryn yn ymdrin â’r is-bynciau canlynol:

  • Trin aer a sychu tail
  • Gwaith crafu rheolaidd
  • Newid o wrtaith wrea plaen
  • Ymestyn y tymor pori
  • Dull gwasgaru manwl ar gyfer slyri
  • Golchi’r iard casglu
  • Defnydd effeithlon o brotein yn y deiet
  • Gorchuddio’r storfa slyri

Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth ar sut i gael mynediad at wasanaethau Cyswllt Ffermio mewn perthynas â’r pwnc, a grantiau perthnasol y Rhaglen Datblygu Gwledig.

 


Argraffu