Cynorthwyydd Gweinyddol

Mae gan Undeb Amaethwyr Cymru swydd llawn amser ar gyfer Cynorthwyydd Gweinyddol gyda profiad cymwys yn y Brif Swyddfa, Plas Gogerddan, Aberystwyth. 

Bydd y sawl a benodir yn darparu gwasanaeth swyddfa effeithiol ac yn cynorthwyo gyda threfnu a gweinyddu’r swyddfa. Mae’r gallu i gyfathrebu yn rhugl yn yr iaith Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, a’r gallu i ysgrifennu Munudau amserol a chywir yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Cyflog i’w drafod. 

I ymgeisio, danfonwch lythyr cais a CV at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26ain o Orffennaf 2019