Swyddog Cyllid

Cyfle cyffrous i ymuno â Thîm Cyllid Grŵp UAC. Mae UAC Cyf yn darparu'r llais annibynnol i Ffermydd Teuluol Cymru ac yn darparu gwasanaethau cymorth i’w haelodau. Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yw brocer yswiriant amaethyddol mwyaf Cymru ac un o'r mwyaf yn y DU. Mae hefyd yn darparu yswiriant i'r genedl ar gyfer busnes, cartrefi, moduron, teithio a bywyd/salwch critigol.

Swyddog Sirol Undeb Amaethwyr Cymru - Meirionnydd

Ynglŷn a'r rôl:

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru (UAC). Fe fydd ganddoch wybodaeth a phrofiad o gynlluniau amaethyddol cyfredol Llywodraeth Cymru a hefyd dealltwriaeth o gyfeiriad posib cefnogaeth i ffermwyr fydd ar gael yn y dyfodol. Fe fyddwch yn gallu cwblhau'r mwyafrif o ffurflenni cymhorthdal / ceisiadau grant ar gyfer ffermwyr ac yn fodlon datblygu eich dealltwriaeth o’r maes. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor i amaethwyr a bydd gennych wybodaeth weithredol gref o'r sector amaeth.

Cewch eich cefnogi gan dîm o staff yn lleol a chenedlaethol a byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm polisi amaethyddol yn ogystal â staff sirol mewn 12 sir ledled Cymru. Fe fyddwch yn darparu holl ystod gwasanaethau Undeb Amaethwyr Cymru i’r aelodau o fewn Sir Feirionnydd a hynny fel y Swyddog Sirol neu wrth weithio law yn llaw â chyd swyddog o ddewis rhannu’r swydd.