Swydd Gwag: Dirprwy Swyddog Gweithredol Sirol Sir Ceredigion

Lleoliad: Ceredigion (yn gweithio o'n swyddfa yn Llanbed)

Cyflog: £ 26,000 (CALl) - yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o Swydd: Rhan Amser (Oriau Gweithio Hyblyg - i gynnwys ar adegau prin gwaith dros y penwythnos)

Dyddiad Cau: 21 Hydref 2021

 

Ynglŷn â'r rôl:

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru (UAC). Byddwch yn brofiadol ac yn wybodus o gynlluniau amaethyddol Llywodraeth Cymru gyfredol a phosibl i’r dyfodol sydd ar gael i ffermwyr, a gallwch gwblhau'r mwyafrif o geisiadau grant ar gyfer ffermwyr. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor ar y fferm a bydd gennych wybodaeth weithredol a gref o'r sector amaeth.

Cewch eich cefnogi gan dîm staff lleol a chenedlaethol a byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm polisi amaethyddol yn ogystal â staff swyddfa'r sir mewn 12 sir ledled Cymru. Byddwch yn cefnogi gwaith y Swyddog Sirol i gefnogi ein haelodau o fewn y sir.


Amdanoch chi:

Byddai gradd mewn Gwyddor Amaethyddol / Amgylcheddol neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol a / neu profiad o'r sector amaethyddol yma yng Nghymru. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o agendau amgylchynol amaethyddol a materion cysylltiedig ar lefel genedlaethol a'r DU. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o gwblhau ffurflenni grant, ac adroddiadau ac asesiadau amgylcheddol ar ran ffermwyr.


I lwyddo yn y rôl hon, byddwch chi yn:

· Gyfathrebwr naturiol sy'n mwynhau cwrdd a helpu pobl
· Yn gyfrifol am hyrwyddo nodau a gwerthoedd yr Undeb
· Yn canolbwyntio ar ddenu aelodau newydd a gwasanaethu ein haelodaeth presennol gan weithio gyda'r Swyddog Sir i gefnogi anghenion ein haelodaeth
· Gwerthu a hyrwyddo'r holl wasanaethau a ddarperir gan UAC
· Cefnogi ein Swyddog Gweithredol Sirol i sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol cryf

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon yna anfonwch lythyr cais a CV, trwy e-bost, yn amlinellu eich addasrwydd a'ch profiad perthnasol i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.