Cyfrannu

Bob blwyddyn mae UAC a'i haelodau yn codi llawer iawn o arian ar gyfer elusennau enwebedig ein Llywydd. Eleni, rydym yn falch o gefnogi dwy elusen deilwng:  The Farming Community Network (FCN) a Chymdeithas Alzheimer Cymru.

Yr elusennau

FCN

Mae'r FCN yn elusen sy'n cefnogi ffermwyr a theuluoedd o fewn y gymuned amaethyddol trwy gyfnodau anodd. Mae FCN yn rhwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr, gyda thua 40 o’r gwirfoddolwyr hynny yng Nghymru, nifer ohonynt gyda chysylltiadau agos ac amaethyddiaeth, ac yn deall y materion sy’n wynebu ffermwyr a theuluoedd amaethyddol.  Mae FCN yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol gyfrinachol sydd ar agor bob dydd o'r flwyddyn o 7yb-11yh. Mae gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, fugeiliol ac ymarferol am ddim i unrhyw un sy'n angen yr help, boed y mater yn un bersonol neu'n rhywbeth sy’n ymwneud a’r busnes.

Alzheimer's Society Cymru

Dementia yw prif achos marwolaeth yng Nghymru gan ddinistrio atgofion, perthynas a hunaniaethau. Byddai gohirio’r broses dementia am 5 mlynedd yn haneru nifer y marwolaethau o’r cyflwr, ac yn arbed 30,000 o fywydau’r flwyddyn.  Wrth gefnogi’r gwasanaeth yma, byddwn yn cefnogi’r bobl sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr yng nghymunedau gwledig a threfol ledled Cymru. 

 

 

 

Taith gerdded elusennol 2019

Bydd staff ac aelodau FUW yn camu allan i gefnogi elusennau'r llywydd mewn ymgais i gerdded cyfanswm o 870 milltir – sef cylchedd Cymru!

Y nod yw annog hyd yn oed mwy o bobl i gymryd rhan yn y daith gerdded hon wrth i ni ddod at ein gilydd i gyflawni’r her. Bydd y diwrnod yn achlysur hwyliog - nid yw'n gystadleuaeth ac ni fydd neb yn cael ei adael ar ôl.

Bydd tri grŵp gallu gwahanol yn cychwyn o draeth Tan-y-Bwlch, Aberystwyth ar Fehefin 21, ac yn cerdded i'r de ar hyd llwybr yr arfordir, gyda'r nod o gwblhau'r pellter cyfunol.

Dywedodd Charlotte Priddy, trefnydd a swyddog polisi: “Rydym yn gobeithio cael ymateb gwych gan staff ac aelodau FUW gyda dewis o deithiau cerdded sy’n addas i’r heicwyr profiadol a’r cerddwyr hamddenol. Ar ddiwedd y dydd byddwn yn mynd yn ôl i bencadlys FUW yng Ngogerddan, Penrhyncoch, i ddathlu ein hymdrechion gyda BBQ."

Dewiswch eich taith:

• 40 milltir - Ynyslas i Aberystwyth (i’w gerdded nos Iau 20 Mehefin) ac yna ymuno â’r grŵp sy’n cerdded 25 milltir

• 25 milltir - Aberystwyth i Lanrhystud ac yn ôl

• 10 milltir - Aberystwyth i Flaenplwyf ac yn ôl


Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno â'r daith gerdded, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu'ch swyddfa sirol leol.

Mae modd i chi ein noddi drwy’r ffurflen isod. Diolch!

 

Os yw eich nawdd ar gyfer person neu ymgyrch penodol, rhowch eu manylion yma (dewisol), yna cliciwch y botwm rhodd isod

Person y mae'r rhodd ar ei gyfer Ymgyrch