FUW INSURES FFERM FACTOR PICK-UP PRIZEWINNER/ UAC YN YSWIRIO ENILLYDD PICK-UP FFERM FFACTOR

11/02/2013 12:23

Dilwen Owen
Dilwyn Owen and Ann Harries with his new Isuzu D-Max Yukon

Anglesey farmer Dilwyn Owen, winner of the popular S4C series Fferm Ffactor and a brand new Isuzu D-Max Yukon, has landed himself free vehicle insurance for a whole year - thanks to FUW Insurance.

 

"Dilwyn has made Anglesey proud by being crowned Fferm Ffactor's Best Farmer," said Farmers' Union of Wales area officer Ann Harries.

"We're pleased to be associated with his achievement and sponsoring the insurance on his new Isuzu shows our support to young farmers all over Wales," she added.

 

Dilwyn, a 34-year-old beef and sheep farmer and contractor, of Llanedwen, beat off stiff competition from finalists Geraint Jenkins, of Talybont, Ceredigion, and Gethin Owen, of Betws yn Rhos, to win the Isuzu pick-up and the Fferm Ffactor title.

 

"I'm thrilled with my new Isuzu, and getting free insurance really is the icing on the cake," said Dilwyn.

 

"On the first day of filming Fferm Ffactor I didn't really envisage winning but it turned out to be one of the best experiences ever. With the fifth series coming up I'd urge anyone to go for it, it's a once in a lifetime opportunity," he added.

 

Since the first series in 2009 Fferm Ffactor has gone from strength to strength and the fifth series will air in the Autumn 2013.

 

Producers Cwmni Da of Caernarfon are receiving nominations for candidates until March 31. To enter or to nominate a friend or relative call the Fferm Ffactor team on (01286) 685300 or visit www.s4c.co.uk/ffermffactor

 

***************************************************************************************************

 

Un peth yw ennill cerbyd 4x4 newydd sbon, ond peth arall yw cael ei yswirio am ddim am flwyddyn.

 

Ond dyna sydd wedi digwydd i Dilwyn Owen o Sir Fôn, ennillydd Fferm Ffactor 2013 pan ddaeth Undeb Amaethwyr Cymru i'r adwy a chynnig yswirio yr Isuzu D-Max Yukon newydd sbon  iddo am flwyddyn, yn rhad ac am ddim.

 

"Drwy gael ei goroni'n ffarmwr gorau Fferm Ffactor 2012, rydym ni'n Sir Fôn yn ymfalchio yng nghamp Dilwyn," meddai swyddog lleol Undeb Amaethwyr Cymru Ann Harries.

 

Fe ychwanegodd: "Rydym yn falch o gael ein cysylltu gyda'i gamp  a thrwy gynnig y nawdd fel hyn rydym yn dangos ein cefnogaeth i ffermwyr ifanc ar draws Cymru."

 

Mae Dilwyn, sy'n 34 mlwydd oed ac o Lanedwen, Sir Fon, yn ffermio gwartheg a defaid yn ogystal a chontractio.

 

Bu cystadlu brwd rhyngddo ef a'r cystadleuwyr terfynol eraill Geraint Jenkins o Dalybont a Gethin Owen o Fetws yn Rhos i ennill y cerbyd Isuzu newydd sbon a theitl Fferm Ffactor. 

 

 "Dwi wrth fy modd hefo'n Isuzu newydd, ac mae cael yswiriant am ddim arni hefyd yn coroni'r holl beth i mi," meddai.

"Ar ddiwrnod cynta'r ffilmio, doeddwn i'm wedi dychmygu ennill, ond fel digwyddodd petha, mae o wedi bod yn un o'r profiadau gorau dwi erioed wedi ei gael. Gyda'r bumed gyfres yn agosau, mi fyswn i'n annog unrhyw un i fynd amdani, mae'n gyfle rhy dda i'w golli."

 

Ers y gyfres gyntaf yn 2009, mae Fferm Ffactor wedi mynd o nerth i nerth, ac mi fydd y bumed gyfres yn cael ei darlledu yn nhymor yr Hydref 2013.

 

Mae'r cynhyrchwyr Cwmni Da yn derbyn enwebiadau tan y 31ain o Fawrth. I ymgeisio neu i enwebu ffrind neu berthynas cysylltwch a chriw Fferm Ffactor ar (01286) 685300 neu ewch i www.s4c.co.uk/ffermffactor