Latest News

UAC yn hyrwyddo ffermydd teuluol yn yr Eisteddfod / FUW promotes family farm businesses at Eisteddfod

24/07/2014 14:35

Bydd Undeb Amaethwyr Cymru’n pwysleisio’r pwysigrwydd o ffermydd teuluol a’u cysylltiadau gyda’r gymuned wledig ehangach yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yr wythnos nesaf (Awst 2-9). The Farmers’ Union of Wales will highlight the importance of family farms and their links to the wider rural community during the National Eisteddfod at Llanelli next week (August 2-9).

Gwobr UAC yn mynd i gyflwynwraig Ffermio / FUW award goes to Ffermio presenter

24/07/2014 14:17

Heddiw (dydd Iau Gorffennaf 24) derbyniodd Meinir Jones, cyflwynwraig Ffermio ar S4C a merch ffermwr o Sir Gaerfyrddin Wobr Goffa Bob Davies, Undeb Amaethwyr Cymru ar ôl cael ei henwebu gan ffermwyr Sir Benfro wedi iddi greu argraff arnynt gyda’i heitem ar y rhaglen am effaith TB mewn gwartheg a pholisi dileu cyfredol Llywodraeth Cymru. S4C Ffermio presenter and Carmarthenshire farmer’s daughter Meinir Jones today (Thursday July 24) received the Farmers' Union of Wales Bob Davies Memorial Award after being nominated by farmers in Pembrokeshire impressed by an item she presented on the programme about the impact of bovine TB and the Welsh Government’s current eradication policy.

Meinir Jones crook

FUW honours RABI champion at Royal Welsh Show

24/07/2014 08:57

Recently-retired Royal Agricultural Benevolent Institution (RABI) regional officer for Wales Erys Hughes was honoured by the Farmers' Union of Wales at the Royal Welsh Show in Llanelwedd yesterday (Wednesday July 23 ) when he was presented with the union's annual external award for services to the agricultural industry in Wales.

Erys Hughes with Emyr Jones